Každý z nás mal iné detstvo. Deti si svoje zážitky z detstva nesú do dospelosti. K životu patria veselé i smutné chvíle a zážitky. V dospelosti na ne spomíname a rozprávame o nich mladším či deťom.