Donori organizácie

Partneri

Centrum pre európsku politiku (CEPu) spolupracuje s viacerými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. V tabuľke nižšie
poskytujeme prehľad našich partnerov, krajiny v ktorých pôsobia, projekty na ktorých s nimi spolupracujeme a informáciu, či
sa jedná o finančného partnera.