Od roku 2017 sa realizujeme projektom zameraným na témy proti radikalizácii na pozadí vývoja 
v bývale Juhoslávii v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Svoje aktivity zameriavame na scitlivenie mladých na prejavy diskriminácie vo verejnom diskurze a vytvorenie účinných výučbových materiálov.

Spolupracujeme s EUTIS Brno, MVO Svet pre rozvoj spoločnosti Užhorod (Ukrajina) a Európsky dom Srebrenica a Agora v Tuzle (Bosna a Hercegovina).

Naše
partnerstvá

Sme členom Partnerstva za občianske vzdelávanie, Ambrely – Platformy rozvojových mimovládnych organizácií SR a európskej siete mimovládnych organizácií EUNET e.V. CEP je spoluzakladateľ Európskeho domu Srebrenica, predseda CEP je členom predsedníctva ED Srebrenica.

Tím CEP

kamil-sladek
Kamil Sládek

predseda CEP

kamil@cep.sk

Agáta Pešková

podpredsedníčka

cep@cep.sk

Peter Križan

podpredseda

cep@cep.sk

Lukáš Pokorný

revízor

cep@cep.sk

Martina Bendíková

finančná manažérka

martina@cep.sk

Monika Šuchová

projektová manažérka

monika@cep.sk

Ak máte všeobecný podnet
alebo otázku, radi vám odpovieme na adrese cep@cep.sk.