Hranica vojny bola od nás
vzdialená iba približne 400 km.

Kúsok od Slovenska.
Pár rokov dozadu.

Na miesta, kde sa v Európe odohrávali najstrašnejšie vojnové zločiny od druhej svetovej vojny sa dostaneme autom zo Slovenska za päť až osem hodín. Niektoré z týchto krajín ležia na pobreží nášho “slovenského” mora.

Nazrieme do krajiny, ktorá dnes už neexistuje, do Juhoslávie na konci 80. a v prvej polovici 90. rokov 20. storočia.

1991 Koniec výroby Trabantov
1992 Narodila sa
Miley Cyrus
1993 Vznik
samostatnej SR
1994 Predstavenie Playstation 1
1995 Vydanie Windowsu 95
Vojna v ChorvátskuHRV
Vojna v SlovinskuSVN
Vojna v Bosne a HercegovineBIH

Prečo začala vojna?

Nacionalizmus ako nástroj ovládania ľudí

Po prvých slobodných voľbách po páde socializmu (v r. 1991) v hospodársky vyspelejších krajinách Juhoslávie snahy o osamostatnenie. Politici začali zámerne prebúdzať nacionalistické vášne a podporovať nenávisť medzi národnosťami aj ľuďmi rôznych náboženstiev. Srbi aj Chorváti začali hovoriť o rozširovaní vlastných štátov o územia, kde žili príslušníci týchto národov.

Srbsko
je všade,
kde žijú
Srbi.

Slobodan Miloševič,
Prezident Srbskej republiky, 1991 – 1997

Manipulácie
a dezinformácie
ako vražedný nástroj

Keď potrebovali politici v Juhoslávii hodiť do výbušného a nestabilného koktailu národností, náboženstiev a historických pocitov krívd rozbušku, použili manipulácie a dezinformácie. Pracovalo sa s nimi na oboch stranách konfliktov. Nenávisť tak ovládla obyčajných obyvateľov naprieč Juhosláviou. Ľudia sa organizovali v polovojenských jednotkách a často páchali tie najstrašnejšie zverstvá.

Nenávisť
medzi národmi

Na prehĺbenie nenávisti sa využívali predovšetkým štátne televízie, ktoré sledovali aj tí, čo nečítali noviny. V tom čase nebol rozšírený internet a televízne či rozhlasové správy sa pre čoraz viac napätú situáciu sledovali prakticky v každej rodine.

Jedna vojna,
tri príbehy

Vojna
v Slovinsku
1991

Krátka desaťdňová vojna vojna, ktorá bola predzvesťou hrôz u susedov.

O vojne v Slovinsku

Vojna
v Chorvátsku
1991-1995

Kým Slováci na severe krajiny dovolenkovali, inde zúrila vojna.

O vojne v Chorvátsku

Vojna v Bosne
a Hercegovine
1992-1995

Krajina, kde bojovali všetci proti všetkým.

O vojne v Bosne a Hercegovine

Vojny v bývalej Juhoslávii boli úplný nezmysel, zničili krajinu fyzicky, spoločensky i duchovne a vrátili ju o niekoľko desaťročí dozadu.

Na Balkáne som bol mnohokrát. Ľudia tam dnes, v chcených aj nechcených nových štátoch vzniknutých po rozpadnutej Juhoslávii, chcú žiť tak, ako všade na svete – dobre. Avšak vojna je v ich životoch prítomná stále. V mnohých rodinách chýbajú najbližší, ktorí cez vojnu zomreli, bolia rany na tele i duši, ktoré preživší utrpeli. Vo verejnom priestore sú pamätníky, ktoré chvália domácich hrdinov a hania cudzích.

V niektorých hlavách je túžba po odplate. V niektorých tužba po zmierení, odpustení a potrebe počuť slová „ospravedlňujem sa vám“. A vo všetkých hlavách je plno otáznikov, keď myslia na budúcnosť.

Bývalá Juhoslávia je učebnicou toho, ako sa kráča ku katastrofe. Udalosti, kroky a činy politikov, nezáujem spoločnosti o dianie v krajine. Zahľadenosť do vlastnej interpretácie dejín a pocit výlučnosti našej skupiny. Tiež neodôvodnené presvedčenie, že u nás sa nemôže nič stať. Keď si dáme tú námahu a s odstupom sa pozrieme na dianie u nás doma, čo sa na základe „juhoslovanskej učebnice” dozvieme o stave našej krajiny?

kamil-sladek
Kamil Sládek

predseda CEP

8 článkov reťaze zla

Klasifikácia

Vnímanie identity človeka podľa stereotypov a predsudkov viažucich sa k skupine.

Symbolizácia

Prisudzovanie vizuálnych symbolom nežiaducim skupinám – napr. židovská hviezda.

Odľudštenie

Príslušníci skupiny už nie sú plnohodnotní ľudia. Hovorí sa o nich napr. ako o šváboch či potkanoch.

Organizácia

Zlomový stupeň – príprava vyhubenia skupiny je centrálne organizovaná štátom.

Polarizácia

Proti sebe stojace skupiny ľudí sú ovplyvňované propagandou a štvané proti sebe.

Príprava
a identifikácia

Príslušníci nechcenej skupiny sú oddeľovaní. Vyhodenie z práce, vylúčenie zo škôl, záznamy v dokladoch.

Vyhladzovanie
(Genocída)

Územie štátu sa vraždením „čistí” od nepriateľskej (odlišnej) skupiny.

Popieranie

Neoddeliteľná súčasť genocídy – popieranie vraždenia aj klasifikácie a identifikácie budúcich obetí.