Zoznam vybraných
realizovaných projektov

Európa hodnôt

Nielen chlebom je človek živý. Tento biblický citát pozná snáď každý. Inšpiroval aj nás začiatkom milénia. Slovensko bolo vtedy plne zamestnané prístupovým procesom do EÚ. …

Viac o projekte

Patrí politika
do školy?

Obnovená lavička v parku, osadené informačné tabule, upravené športovisko v škole… žiaden miestny kandidujúci politik takúto aktivitu nemal v predvolebnom programe. …

Viac o projekte

Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?

V roku 2018 sme boli so žiakmi slovenských a českých stredných škôl prvýkrát na študijnej ceste v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. …

Viac o projekte

Páči sa vám
naša práca?

Podporte nás, aby mladí ľudia
poznali minulosť a rozumeli jej.

Ako môžem pomôcť

Časová os
kľúčových aktivít CEP

2019

putovná výstava Ako sa z našich stali cudzí

2018

študijné cesty Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus? do Chorvátska a Bosny a Hercegoviny

2017

CEP spoluzakladateľ Partnerstva za občianske vzdelávanie (www.obcianskevzdelavanie.sk)

2016

CEP spoluzakladateľom Európskeho domu v Srebrenici

2015

prvý ročník projektu „Patrí politika do školy?“

2014

CEP zapojenie do medzinárodnej spolupráce v Bosne a Hercegovine

2013

prvá Letná škola pre mladých ľudí z Bosny a Hercegoviny, Česka, Slovenska a Ukrajiny v Žiline

2012

vydanie metodickej príručky učebnice o Európskej únii pre učiteľov v Bosne a Hercegovine

2011

zapojenie sa do projektu českého EUTIS o.p.s.: Rozhoduj o Európe

2010

vydanie slovensko-ukrajinského slovníka pre mladých ľudí „Ako sa máš“ – “Як справи”

2009

aktivity k voľbám do Európskeho parlamentu

2008

začiatok aktivít pre učiteľov na Ukrajine

2007

semináre slovenských a rakúskych učiteľov

2006

semináre Slovensko v európskych dimenziách vyučovania dejín

2005

začiatok aktivít CEP v Bosne a Hercegovine

2004

členstvo v European Network for Education and Training e.V. (EUNET)

2003

predreferendová kampaň, mediálne vystúpenia o integrácii SR do EÚ

2002

semináre pre učiteľov stredných škôl

2001

prvý ročník Európa hodnôt

2000

semináre pre žiakov na stredných školách

1999

spolupráca s Armádou SR a vysokými školami na Slovensku

1998

aktivity v prospech európskej integrácie Slovenska

1997

založenie CEP

Show more