Cieľom aktivít je spoločne hľadať príčiny zhoršovania sa vzťahov v spoločnosti, ktoré môžu prerásť až do takej nenávisti a zloby, ako bola zničujúca vojna v krajinách bývalej Juhoslávie. Počas našich seminárov budeme odkrývať jednotlivé oká v reťazi zla. Budeme skúmať, aké konanie môže šíreniu zla brániť, ideálne zastaviť ho.

Rozprávame sa, ako túto ťažkú tému, ktorá je oblečená v pútavom odeve rečí o našom národe, o našich tradíciách, o našej viere s následným poukazovaním na tých, ktorí nás ohrozujú, bránia našim úspechom, ktorí nám neprajú, s ktorými musíme niečo urobiť, prinášať mladým ľuďom.

Na ktoromkoľvek predmete. Lebo život v spoločnosti nie je len témou dejepisu či občianky.