V deň 10. decembra si pripomíname viaceré udalosti. V tento deň v roku 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv.