Centrum pre európsku politiku
Panenská 30
811 03 Bratislava

cep@cep.sk
+421 (0) 2 544 313 89

Fakturačné údaje
IČO: 35702931
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
IBAN: SK7811110000001126935009

Sledujte nás
aj na sociálnych sieťach