Spolupracujeme s Občankáři.cz na projekte Rozvoj občianskeho vzdelávania na základných školách a stredných školách, ktorý je financovaný z Fondov EHP a Nórska.

Viac si môžete prečítať aj TU.