Spolupráca: InovEduc, Patrí politika do školy, Európa hodnôt. Rozhoduj o Európe